Alopecia areataAlopecia areata.
Farblithographie von Elfinger. Heft II, Tafel 7, 59 x 45 cm (1858).